Εδώ θα δημοσιεύουμε την πλατφόρμα που αξιοποίησε ο κάθε εκπαιδευτικός για τη δημιουργία Μαθήματος ( στην  e-class ) ή για τη δημιουργία ψηφιακού τμήματος (στην e-me) κοινοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο Link.

Η είσοδος και η εγγραφή του μαθητή προϋποθέτει την εγγραφή στο ΠΣΔ και την ένταξή του στο κάθε τμήμα. (οδηγίες για την εγγραφή μαθητή σε ένα μάθημα του e- class πατήστε εδώ.)

Α2: κ. Φακίρη Σοφία  https://e-me.edu.gr/groups/taksi-a-2-6-dim

 

Β1 : κ. Τσάτσιου Λία      https://e-me.edu.gr/evtsatsiou/groups

Γ1 : κ. Γουδεντζίκη Ελένη  https://e-me.edu.gr/groups/6-dim-thess-g1-math

 

Γ2 : κ. Τσομαϊδου Μαρία  https://e-me.edu.gr/mtsomaid/groups

 

Δ2 : κ. Σταμούλη Κατερίνα    http://e-me.edu.gr/aistamou/groups

 

ΣΤ 1: κ. Μαυρόγιαννη Σοφία 

Γλώσσα:  https://eclass.sch.gr/courses/9190073145/

Μαθηματικά: https://eclass.sch.gr/courses/9190073146/

 

ΣΤ 2: κ. Μαλάκου Γεωργία

Γλώσσα:  https://eclass.sch.gr/courses/9190073143/

Μαθηματικά:  https://eclass.sch.gr/courses/9190073144/

 

ΣΤ3 : κ. Τσαουσίδης Δημήτρης

Γλώσσα:   https://eclass.sch.gr/courses/9190073101/   

Μαθηματικά:  https://eclass.sch.gr/courses/9190073106/

Ιστορία:   https://eclass.sch.gr/courses/9190073107/

Φυσική :  https://eclass.sch.gr/courses/9190073108/ 

Γεωργραφία:    https://eclass.sch.gr/courses/9190073135/

 

Αγγλικά : κ. Ιωζίδου Μαρία

Αγγλικά Γ΄τάξης :       https://eclass.sch.gr/courses/9190073113/

Αγγλικά Δ΄τάξης :       https://eclass.sch.gr/courses/9190073114/

Αγγλικά ΣΤ΄τάξης :    https://eclass.sch.gr/courses/9190073115/

 

Θεατρική Αγωγή : κ. Παρτσουνίδου Κέλλυ

Θεατρική Αγωγή Α’ Τάξη  :       https://eclass.sch.gr/courses/9190073103/

Θεατρική Αγωγή Β’ Τάξη:         https://eclass.sch.gr/courses/9190070128/

Θεατρική Αγωγή Γ’ Τάξη:          https://eclass.sch.gr/courses/9190070129/

Θεατρική Αγωγή Δ’ Τάξη:           https://eclass.sch.gr/courses/9190070130/

 

Εικαστικά: κ. Σαββουλίδης Αντώνης

Α΄ Τάξη:   https://eclass.sch.gr/courses/9190073134/   

Β΄ Τάξη:  https://eclass.sch.gr/courses/9190073133/

Γ΄ Τάξη:  https://eclass.sch.gr/courses/9190073132/

Δ΄Τάξη:   https://eclass.sch.gr/courses/9190073131/

Ε΄Τάξη:   https://eclass.sch.gr/courses/9190073130/

ΣΤ ΄Τάξη:    https://eclass.sch.gr/courses/9190073129/  

 

Πληροφορική : κ. Αργυρίου Χρυσάνθη

Πληροφορική Γ1 :   https://eclass.sch.gr/courses/9190069120/ 

Πληροφορική Β2΄:   https://eclass.sch.gr/courses/9190069122/

Πληροφορική Ε΄τάξη :   https://eclass.sch.gr/courses/9190069118/

Πληροφορική Στ3΄τάξη:   https://eclass.sch.gr/courses/9190073105/

 

Πληροφορική : κ. Σταυρόπουλος Μίλτος 

Α’-Β’ Δημοτικού: https://eclass.sch.gr/courses/9190070143/ (υπό κατασκευή)

Γ’ Δημοτικού:     https://eclass.sch.gr/courses/9190070144/

Δ’ Δημοτικού:       https://eclass.sch.gr/courses/9190070145/ 

Ε΄-Στ΄Δημοτικού: https://eclass.sch.gr/courses/9190070120/

 

Γερμανικά Ε1 και Ε2 : κ. Μπουρατσή Θεοδώρα

https://eclass.sch.gr/courses/9190071118/

 

Γερμανικά  1 Στ : κ. Μπουρατσή Θεοδώρα 

https://eclass.sch.gr/courses/9190071126/

Γερμανικά  2  Στ : κ. Κωνσταντινίδου Αρετή  

https://eclass.sch.gr/courses/9190834143/