Αγαπητοί γονείς,

για να ενημερωθείτε για την ώρα και την ημέρα που μπορείτε να επισκεφθείτε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για συνεργασία και ενημέρωση σε θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών μας, πατήστε:   Ώρες ενημέρωσης γονέων 2018-2019

Για επείγοντα θέματα που πρέπει να συζητηθούν άμεσα με τον εκπαιδευτικό της τάξης, επικοινωνήστε τηλεφωνικά.