Αγαπητοί γονείς,

για να ενημερωθείτε για την ώρα και την ημέρα που μπορείτε να επισκεφθείτε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για συνεργασία και ενημέρωση σε θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών μας, πατήστε:   ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ Σχολ. Έτος 2019-2020

Για επείγοντα θέματα που πρέπει να συζητηθούν άμεσα με τον εκπαιδευτικό της τάξης, επικοινωνήστε τηλεφωνικά.