Αγαπητοί γονείς,

για να ενημερωθείτε για την ώρα και την ημέρα που μπορείτε να επισκεφθείτε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για συνεργασία και ενημέρωση σε θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών μας, πατήστε:   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Για επείγοντα θέματα που πρέπει να συζητηθούν άμεσα με τον εκπαιδευτικό της τάξης, επικοινωνήστε τηλεφωνικά.