1. Αγγλικά για όλες τις τάξεις με βίντεο, παιχνίδια, τραγούδια, δημιουργική γραφή, κατασκευές …..

2. Αγγλικά για μεγαλύτερα παιδιά ( Στ΄ τάξη)

3.Αφηγήσεις  παραμυθιών στα αγγλικά 

4. Τραγούδια στα αγγλικά για τους μικρότερους.